Išči

Naročanje

Če želite vse leto uživati v prednostih, ki jih prinaša sistem Bicikelj, sklenite naročniško razmerje prek spleta z uporabo kreditne kartice ali direktne bremenitve. Preprosto in hitro!

   NAROČITE SE  

Postajališča

Postajališča
Išči postaje

Splošni pogoji dostopa in uporabe:

   

Adobe reader

SPLOŠNI POGOJI

   

Pravno obvestilo

Izdajatelj

 

 

 

Spletno mesto www.bicikelj.si ureja družba EUROPLAKAT d.o.o., Koprska ulica 98, 1000 Ljubljana, Tel.: +386 1 200 15 50, info@europlakat.si v tesnem sodelovanju z Mestno občino Ljubljana. EUROPLAKAT d.o.o. je družba z omejeno odgovornostjo, z osnovnim kapitalom 193.415,00 EUR evrov, vpisana v sodnem registru pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, št. vložka 1/17836/00, matična številka 5617669000, ID za DDV SI76457702. EUROPLAKAT si po svojih najboljših močeh prizadeva zagotavljati točnost in posodabljanje informacij, objavljenih na tem spletnem mestu, in si pridržuje pravico, da v katerem koli trenutku in brez predhodnega obvestila spremeni njegovo vsebino. Kljub temu EUROPLAKAT ne more zagotoviti točnosti, natančnosti ali izčrpnosti informacij, ki so dostopne na tem spletnem mestu.

 

Zato EUROPLAKAT zavrača vsakršno odgovornost:

 

 • za kakršne koli motnje na spletnem mestu;
 • za pojav hroščev;
 • za kakršno koli netočnost ali pomanjkljivost informacij, ki so na voljo na spletnem mestu;
 • za kakršno koli škodo, ki izhaja iz nepooblaščenega vdora tretje osebe, ki je povzročila spremembo informacij na spletnem mestu;
 • in na splošno za kakršno koli neposredno ali posredno škodo ne glede na vzrok, izvor, naravo ali posledice, vključno s stroški, ki bi lahko nastali zaradi pridobivanja dobrin, ki so na voljo na spletnem mestu, izgubo dobička, strank, podatkov ali kakršne koli druge izgube nestvarnih dobrin, do katere bi lahko prišlo zaradi dostopa neke osebe na spletno mesto ali zaradi onemogočenega dostopa do spletnega mesta ali sklicevanja na informacijo, ki neposredno ali posredno izhaja iz tega spletnega mesta.

 

 

Varovanje osebnih podatkov

 

EUROPLAKAT se obvezuje, da bo varoval zaupnost informacij, ki bi jih spletni uporabnik posredoval na spletu.

 

Zato ima spletni uporabnik pravico do dostopa, spreminjanja in brisanja osebnih informacij, ki se nanašajo nanj, in sicer to lahko stori kadar koli, tako da pošlje pismo na naslednji naslov:

 

Varovanje osebnih podatkov

 

EUROPLAKAT d.o.o.

 

Koprska 98

 

1000 Ljubljana

 

ali po e-pošti: info@bicikelj.si

 

Piškotki

 

Piškotki omogočajo lažjo navigacijo po spletnem mestu in lajšajo postopke beleženja ali merjenja števila obiskovalcev. Piškotki so datoteke z golim besedilom, ki jih na trdi disk vašega računalnika namesti strežnik spletne strani. Vaš računalnik je nedvomno skonfiguriran tako, da lahko sprejema piškotke. Vendar pa omenjene parametre lahko spremenite, tako da jih zavrne. Svetujemo vam, da to storite, če ste zaradi uporabe piškotkov zaskrbljeni.

 

Ob vsakem obisku našega spletnega mesta, ko želite poiskati, prebrati ali prenesti določene podatke, zabeležimo vaš obisk in shranimo nekatere "informacije o obiskovalcu", ki se nanašajo na vas, na primer ime domene in računalnik gostitelja, s katerih ste se povezali na internet, naslov internetnega protokola (IP) računalnika, ki ga uporabljate, datum in uro vašega obiska na našem spletnem mestu in URL-naslove, s katerih ste se povezali na naše spletno mesto. Piškotek nam ne omogoča, da bi vas identificirali. Omenjeno informacijo uporabljamo za analiziranje in merjenje pogostnosti obiskov na našem spletnem mestu in za pomoč pri urejanju le-tega, da bi bilo uporabnejše. To informacijo uničimo najkasneje v roku enega leta od datuma njene pridobitve oziroma vsi navedeni podatki po tem roku postanejo anonimni.

 

Obveščamo vas, da lahko preprečite beleženje, ki ga izvajajo "piškotki", tako da določite konfiguracijo svojega spletnega brskalnika na naslednji način:

 

 • Za Microsoft Internet Explorer 6.0:

 

 1.  1. Izberite meni "Orodja" (ali "Tools"), nato "Internetne možnosti" (ali "Internet Options").

 

 2. Kliknite na zavihek "Varovanje zaupnosti" (ali "Confidentiality").

 

 3. S pomočjo drsnika izberite želeno stopnjo.

 

 • Za Microsoft Internet Explorer 5:

 

 1.  1. Izberite meni "Orodja" (ali "Tools"), nato "Internetne možnosti" (ali "Internet Options").

 

 2. Kliknite na zavihek "Varnost" (ali "Security").

 

 3. Izberite "Internet", nato "Izberi stopnjo" (ali "CustomLevel").

 

 4. Označite rubriko "Piškotki" in izberite želeno opcijo.

 

 • Za Netscape 6.X in 7. X:

 

 1. Izberite meni "Urejanje">"Nastavitve".

 

 2. Varovanje zaupnosti in varnost.

 

 3. Piškotki.

 

 • Za Opera 6.0 in novejše:

 

 1. Izberite meni "Datoteka">"Nastavitve".

 

 2. Zasebnost.

 

Povezave

 

Na spletnem mestu so lahko prisotne hiperpovezave do drugih spletnih mest ali drugih spletnih virov. Če EUROPLAKAT ne more nadzorovati teh zunanjih spletnih mest in spletnih virov, EUROPLAKAT ni odgovoren za razpoložljivost teh spletnih mest in spletnih virov in ne nosi nikakršne odgovornosti za vsebino, oglaševanje, proizvode, storitve ali drugo gradivo, ki je na voljo na teh spletnih mestih ali prek povezav na njih oziroma prek zunanjih virov. Poleg tega EUROPLAKAT ni odgovoren za kakršno koli škodo ali izgubo, za katero se dokaže, da je nastala kot posledica oziroma je povezana z uporabo ali z izkazanim zaupanjem do vsebine, dobrin ali storitev, ki so na voljo na teh spletnih mestih, do katerih vodijo hiperpovezave ali zunanji viri.

 

Pravica do lastništva družbe EUROPLAKAT

 

a) Baza(e) podatkov na spletnem mestu, ki ga ureja EUROPLAKAT

 

Spletno mesto tako kot vsa programska oprema ali baza podatkov, ki se nujno uporablja v povezavi z njim, vsebuje dokumente, informacije, podatke različne narave, katerih lastnik je družba EUROPLAKAT in so zaščiteni s pravico do intelektualne lastnine oziroma drugim veljavnim zakonom. Prav tako, razen če ni navedeno drugače, so pravice do intelektualne lastnine za dokumente, informacije, podatke, ki jih vsebuje spletno mesto, in za vsakega izmed elementov, ki so bili izdelani za to spletno mesto, izključna last družbe EUROPLAKAT, ki ne daje nobene licence in izključne pravice do obiska spletnega mesta za osebne potrebe pod pogoji in omejitvami, ki so navedeni v nadaljevanju.

 

Reprodukcija vseh dokumentov, podatkov ali informacij, objavljenih na tem spletnem mestu, je dovoljena samo in izključno za informiranje za osebno in zasebno uporabo in izključuje kakršno koli skupinsko uporabo oziroma uporabo v dobičkonosne namene; kakršna koli reprodukcija in uporaba kopij, izdelanih v druge namene, je strogo prepovedana.

 

Prav tako je prepovedano kopiranje, spreminjanje, kreiranje podobnega izdelka, spreminjanje zasnove ali montaža oziroma kakršen koli poizkus iskanja izvirne kode (z izjemo primerov, predvidenih v zakonodaji), prodaja, prisvajanje, podlicenciranje ali prenos pravic, ki se nanašajo na programsko opremo na spletnem mestu, in sicer na kakršen koli način. Prav tako je prepovedano spreminjanje, popravljanje programske opreme ali uporaba spremenjenih, prilagojenih, prevedenih različic … programske opreme in še posebej (ta seznam ni dokončen) za pridobitev neodobrenega dostopa do storitve in dostopa do spletnega mesta na drugačen način kot prek vmesnika, ki vam ga je v ta namen posredovala družba EUROPLAKAT.

 

Na spletnem mestu imajo spletni uporabniki na voljo eno ali več baz podatkov, ki vsebujejo redno posodobljene podatke. Družba EUROPLAKAT pripravlja to (te) bazo(e) podatkov, ki je (so) zaščitena(e) z zakonom, ki izhaja iz Evropske direktive 96/9. Družba EUROPLAKAT torej temelji na uveljavljanju vseh predpravic, ki jih ima izdelovalec baze podatkov v skladu z omenjenim zakonom.

 

Tako so strogo prepovedane naslednje dejavnosti:

 

I) Prenos prek stalnega ali začasnega prenosa celote ali kvalitativno oziroma kvantitativno bistvenega dela vsebine spletnega mesta na neki drug nosilec z uporabo kakršnega koli sredstva in v kakršni koli obliki.

 

II) Ponovna uporaba, ki omogoča dostop javnosti do celote ali kvalitativno oziroma kvantitativno bistvenega dela vsebine spletnega mesta v kakršni koli obliki, vključno s hiperpovezavo.

 

b) Razločevalni znaki, dokumenti in informacije, ki so prisotni na spletnem mestu

 

Znamke, logo znaki, družbene oznake, kratice ali komercialna imena družbe EUROPLAKAT ali njenih partnerjev, ki so omenjeni na spletnem mestu in predstavljajo razločevalne znake, ne morejo biti uporabljeni brez izrecne in predhodne odobritve njihovega lastnika.

 

Gostovanje spletnega mesta

 

JCDecaux SA za EUROPLAKAT - Sainte Apolline - 78378 Plaisir Cedex - 01 30 79 79 79